Privacybeleid De Hemmen in Makkum

Privacybeleid De Hemmen in Makkum

Bij De Hemmen in Makkum hechten we veel waarde aan de privacy van onze klanten en bezoekers. In dit privacybeleid leggen we uit hoe we omgaan met persoonlijke gegevens die we verzamelen via onze website en andere diensten.

1. Verzameling van Persoonsgegevens We verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u:

 • Onze website bezoekt en formulieren invult.
 • Contact met ons opneemt via telefoon, e-mail of sociale media.
 • Producten bestelt of diensten afneemt.

De gegevens die we verzamelen kunnen onder andere omvatten:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres

2. Gebruik van Persoonsgegevens We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verwerking van bestellingen.
 • Beantwoorden van vragen en communicatie met klanten.
 • Verbetering van onze producten en diensten.
 • Verzenden van nieuwsbrieven en promotionele aanbiedingen (met uw toestemming).

3. Delen van Persoonsgegevens We delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten, zoals:

 • Betaaldienstverleners voor het verwerken van betalingen.

In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om gegevens te verstrekken aan overheidsinstanties of andere partijen.

4. Beveiliging van Persoonsgegevens We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en onbevoegde toegang. Dit omvat onder andere:

 • Gebruik van beveiligde servers en encryptie.
 • Beperkte toegang tot uw gegevens door ons personeel.

5. Bewaartermijn We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of zolang dit wettelijk verplicht is.

6. Uw Rechten U heeft het recht om:

 • Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die we van u verwerken.
 • Onjuiste gegevens te laten corrigeren.
 • Uw gegevens te laten verwijderen (voor zover dit mogelijk is volgens de wet).
 • Bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van uw gegevens.
 • Uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken.

7. Cookies Onze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw apparaat wordt opgeslagen. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden.

8. Contactinformatie Voor vragen of verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via:

9. Wijzigingen in het Privacybeleid We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij raden u aan om dit beleid regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.